Adéla, Justus, Absolon

V občanském kalendáři dnes slaví svůj svátek Adéla nebo také Adléta, jak ji nazývali staří Čechové. Toto jméno je germánského původu a vzniklo zkrácením z Adelheid, což znamená „bytost ušlechtilá, vznešených způsobů a mravů". V době, kdy čeští vlastenci vymýšleli různé české protějšky k německým slovům, přeložili toto jméno velice pěkně jako Šlechtislavu. Překlad se neujal, ale Adéla a dříve i Adléta zůstala jménem velice oblíbeným. Našimi dějinami se také jedna mihla, a nebyla to jen tak ledajaká žena. Adléta Míšeňská se v roce 1178 provdala za samotného českého krále Přemysla I. Otakara. Měla s ním čtyři děti, ale manželství nedopadlo dobře. Po dvaceti letech se nechal Přemysl se svou ženou rozvést a ona musela ustoupit mladší uherské princezně Konstancii. Adléta se tedy uchýlila do rodné Míšně ke svému bratrovi Dětřichovi. V roce 1205 ji Přemysl potřeboval mít z politických důvodů v Praze, a tak ji opět povolal k sobě. Osud ale nebyl Adlétě nakloněn, nakonec definitivně vítězí její uherská sokyně, které se narodil syn Václav I. Adléta se však nevzdává a snaží se alespoň uhájit práva svého prvorozeného syna Vratislava, a tak roku 1207 prosazuje revizi celého rozvodového řízení. Avšak papežská kurie své původní rozhodnutí potvrzuje. Adléta umírá zlomená a opuštěná počátkem února roku 1211 v klášteře sv. Kříže v Míšni.
V církevním kalendáři má dnes svátek Justus, latinské jméno, jež znamená „spravedlivý". Nosilo je hned několik světců. Justus z Beauvais má svátek 18. října a podle legendy jej zabili římští vojáci v době Diokletianova pronásledování křesťanů. Odmítl totiž prozradit úkryt svých přátel. Dalším byl Justus z Canterbury a byl biskupem. Svátek má 10. listopadu. Konečně další biskup Justus z Lyonu má svátek 14. října.
Dnes má také svátek Absolon/Absolon. Toto jméno hebrejského původu znamená „otec míru" a nosil je syn židovského krále Davida. Mírem v duši ale právě neoplýval. Naopak, vzbouřil se proti otci a chtěl ho zavraždit, taková byla jeho touha po vládě. David takové jednání od vlastní krve nečekal, a tak byla Absolonova revolta úspěšná. Právoplatný král musel se svými věrnými ustoupit až za řeku Jordán, kde teprve zformoval své vojsko. „Zachovejte mi syna," nařídil David svým vojákům, ale osud rozhodl jinak. Zkušené Davidovo vojsko lehce vzbouřence porazilo a Absolon v panice prchal z bojiště. Nakonec jej zradily jeho krásné dlouhé vlasy, které se mu zapletly do větví stromů a on za ně zůstal viset. Pronásledovatelé zapomněli na Davidův rozkaz a mladíka ubodali k smrti.
Dnes začínal v keltském kalendáři měsíc vinné révy Muin. Nastával čas sklizně, kdy Keltové sbírali fyzické i duchovní hodnoty nutné k životu, aby se přetvořily v cosi vyššího. Měsíc vinné révy sliboval uvolnění prorockých sil, které ovládal Lugh - keltský bůh intelektu a duchovního osvícení.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse