V prodejnách

Vcházíme-li do menší prodejny, kde nás všichni mohou slyšet, pozdravíme. Nezdravíme ve velkých prodejnách. Není již zvykem, abychom snímali klobouk, bylo by to nepraktické a není také kam ho uložit a kdo by jej hlídal. Ovšem v luxusních prodejnách, kde nás přímo a osobně obsluhují, odkládáme věci na místa k tomu určená.

S prodávajícími mluvíme klidně a slušně. Přitom bez ohledu na stáří jsme si vědomi, že prodávající je vždy tím, který nám má vzdávat úctu. Pokud není prodejna určena k osobnímu výběru zboží, nic neosaháváme, a potřebujeme-li něco vzít do ruky, požádáme personál. Na personál nevoláme zdálky, počkáme, až se přiblíží, nebo k němu popojdeme.

Nerozpakujeme se požádat o ukázku všech druhů věci, o kterou máme zájem, i kdy nejsme rozhodnuti, zda si ji koupíme. Správný prodavač nám rád vyhoví, protož čím více dotazů vzneseme, tím spíše se vyvarujeme omylu, který přidá nepříjemnosti nejen nám, ale i prodávajícímu. Je praktické projít více prodejen, chceme-li koupit určitou věc, prohlédnout si všechny možnosti, nechat si podat vysvětlení o kvalitě i ceně a potom teprve si vše rozmyslet a vrátit se do prodejny, ve které definitivně nákup uskutečníme.

Neobratně obsluze nevyčítáme chyby a má-li naše obsluha snahu, spíše jí pomůžeme ve svůj prospěch. Sami též nebuďme neobratní. Při nákupu nezapřádáme s prodávajícími osobní rozhovory o věcech, netýkajících se nákupu a nezdržujeme tím provoz. Nepředbíháme kupující a uděláme-li to nedopatřením, s lítostí se omluvíme. Jestliže náš spěch je neodkladný, můžeme kupující před námi poprosit, zda nám neumožní je předejít. V rámci slušnosti můžeme být i veselí a vtipní, máme-li k tomu talent, neboť monotónní činnost v prodejně tím bude zpestřena a prodávající nám budou vděčni, ale okamžitě s tím přestaneme, ucítíme-li, že by tím vzniklo napětí.

U nás se ještě často prodávající nechovají, jak by měli, s úctou ke kupujícímu za všech okolností. Často ani neříkají zákazníkovi při jeho platbě "děkuji", jako by si mysleli, že by on je měl obdařit tím slůvkem za jejich službu, ačkoliv je to základním prohřeškem špatného prodavače. Chyby prodávajícím nevytýkáme a myslíme si své: dobrý šéf to také vidí a přijde čas a špatného člena personálu vymění.

Prodávající nikdy nic kupujícímu nevytýká, i kdyby se choval nesnesitelně. Klid s úslužností za všech okolností je profesionální vlastností dobrého prodavače. Prodáme-li i hrubci, je to též naším úspěchem.

Jestliže jsme v prodejně s něčím pravidelně nespokojeni, je slušné to klidně a věcně sdělit vedoucímu nebo majiteli a nenechat si to pro sebe a dát tak příležitost k nápravě. Jestliže nám za takovou informaci vedoucí nepoděkuje, ale začne nám informaci vyvracet, je lépe přemýšlet o změně prodejny než se rozčilovat. Je patrno, že ve své nevychovanosti jsou v této prodejně podřízení s nadřízenými zajedno.

Při vycházení z prodejny má ve všech případech přednost vycházející. Ctí se princip, že opakované vstupování osob dovnitř by prodejnu mohlo zaplnit.

V obchodních domech se doporučuje vyjet výtahem do posledního podlaží a uskutečňovat nákup od shora dolů, což je pohodlné. Výtahy jsou tak někdy i seřízeny. Stojíme-li při nákupu fronty, neprojevujeme netrpělivost, neboť jsme se tak rozhodli sami. Od pultu odcházíme s pozdravem. Zákazník nemusí děkovat personálu, jestliže nevidí, že pro něj prodávající neučinil něco zvlášť namáhavého nebo příjemného. Přemíra děkování je špatný návyk z dob, kdy byl při nedostatku zboží pánem prodavač. Poděkuje-li tedy zákazník, pokládá to prodavač za zvláštní uznání.

Prodavač musí zákazníkovi ve všem pomáhat slovem i skutkem a dělá to tak, aby se nevnucoval a se samozřejmostí, která neleká a navozuje naopak u zákazníka pocit svobody. Vedoucí v prodejně, který jen pozoruje provoz, zdraví každého návštěvníka, který odchází a podle toho volí místo, kde stojí. Způsobí-li zákazník nějaký nepořádek svojí neobratností, personál to napraví s ochotou.

V principu se prodávající chovají k zákazníkům jako ve společnosti, kde má zákazník vyšší společenské postavení nebo přednost, a to bez ohledu na jeho věk a pohlaví.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse