U

Underdone (andrdan) - prudce opečené maso, krvavé

Underdressed - osoba oblečená pro danou příležitost příliš ležérně či nedbale

Understatement - stylové chování, souhra času, oblékání, chování přiměřené určité situaci, jyzykové zvyklosti a platná společenská pravidla. Člověk se stylem vždy pěstuje jistou zdrženlivost (understatement) a chová se vždy způsobem odpovídajícím situaci, dovede se perfektně řídit společenskými pravidly hry. Pak říkáme: ten člověk má osobní styl! Obdivujeme tedy schopnost člověka demonstrovat dokonalou shodu mezi jeho zevnějškem, vnitřním postojem a vyváženým etickým chováním v různých situacích. Styl je tedy otázkou vnitřního postoje, ale navenek směřované jednání může být naprosto stylové.

Unisex - módní styl vhodný pro muže i ženy - prosadil se v 60. letech minulého století

Úcta - neznamená přehnanou uctivost. Jde o projev lásky k lidem, doklad toho, že si vážíme každého jednotlivého člověka. Tohle slovo má v sobě také úctu k lidské práci a jejím výsledkům (boj proti projevům vandalismu, rušení klidu a pořádku nebo lhostejnosti).

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse