Spojené státy americké

Hlavní město: Washington, D.C.
Rozloha: 9 631 214 km²
Počet obyvatel: 303 443 119
Státní zřízení:
prezidentská federativní republika
Měna:
Americký dolar (USD)

Charakteristika: sebevědomí, přesní, flexibilní
Co nemají příliš v oblibě: stěžovat si, sexuálně harašit, koupatp se bez plavek (i děti)
Co mají rádi: rozzářený úsměv, image úspěšnosti, originalitu
Co je typické: velké vzdálenosti, kulturní naivita, víra, že vše je možné

Společenská etiketa

Neexistují tabuizovaná témata, ve společnosti je možno se bavit o všem. Čím originálnější budou naše nápady, tím lépe, neboť základním kamenem americké etikety je vypjatý individualismus.

Není však příliš zdvořilé si stěžovat na kohokoli a cokoli. V takovém případě můžeme očekávat pouze nezávazné přitakání, nikoli opravdový zájem a účast posluchače. Oblíbené jsou vtipné bontomy, zdvořilé na návštěvě je chválit (jídlo, prostřený stůl, šaty hostitelky, popř. její dítě). Po jídle je celkem obvyklé, že se muži a ženy rozejdou a baví se zvlášť, pokud hostitelka nemá myčku na nádobí nebo služku, je běžná pomoc návštěvnic s nádobím.

Zásady chování podle amerického pastora R. Fulgmana

"O všechno se rozděl. Hraj fér. Nikoho nebij. Vracej věci tam, kde jsi je našel. Uklízej po sobě. Neber si nic, co ti nepatří. Když někomu ublížíš, řekni promiň. Před jídlem si umyj ruce. Splachuj. Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře. Žij vyrovnaně - trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den si trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj. Každý den odpoledne si zdřímni. Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni se někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě." (Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské škole, R. Fulghum, Odeon 1994)

Model chování střední třídy

Dnes už existuje model chování střední třídy. Oblečení je v posledních letech v Americe indikátorem společenského postavení. Profesionální oděv je detailně definován, např. pro muže je to oblek černý nebo modrý. Hnědý oblek je určen pro neformální příležitosti.

Pověstná je americká přesnost, která je při sjednaném termínu absolutní. Při běžném společenském kontaktu se uvádí při představování často jen křestní jméno. V americké společnosti je upřednostňováno mládí, dravost, energie. Mnoho starších lidí ve významných funkcích se proto snaží vypadat mladší, výjimkou nejsou obličejové plastiky nebo barvení vlasů nejen u žen, ale i u mužů. Trendem je vypadat za každou cenu úspěšně, image otevírá cestu k úspěchu. Větší důraz než na dosažené vzdělání je kladen na to, co opravdu umíme.

Američané rádi zdůrazňují rozdíl mezi sebou a Angličany. Jsou pyšní na své úspěchy a na svou nezávislost. Jejich velikášství je nepředstírané a pro jiné národy často obtížně stravitelné.

Ekonomická síla životního stylu

Levné jídlo a oblečení, levné elektrospotřebiče a auta, to vše symbolizuje nejen ekonomickou sílu USA, ale i konzumní způsob života obyvatel. Auto je dnes nezbytným doplňkem životního standardu. Praktickým důvodem jsou ohromné vzdálenosti (například o vzdálenosti z Dánska do ČR prohlásí Američan, e je to "hned vedle"!) a v neposlední řadě obavy o vlastní bezpečnost.

Průměrná sledovanost televize je až 6 hodin denně, málokterá domácnost vystačí pouze s jednou televizí. Televizní pořady bývají nezbytnou zvukovou kulisou všech domácích úkonů, běžně jsou zapnuté např. u jídla. Děti nejraději sledují comicsy, hrané pohádky se prakticky v Americe netočí.

Američané se často stěhují, například za prací. Vznikl dokonce typ "domu na kolečkách". Ve skutečnosti se jedná o užší chatu obdélníkového půdorysu, kterou je možno na požádání nasunout na podvozek a kamkoliv přesunout.

Výdaje na vzdělání představují jednu z největších položek v rodinném rozpočtu. Nejlepší university stojí 60 až 70 tisíc dolarů ročně.

Za nemoc se platí

Další vysokou výdajovou položkou jsou nemoci. Za lékařskou péči se platí zcela, pokud nejste pojištěni, a doplácí zčásti v případě pojištění. Skoro 40 miliónů lidí nemá zdravotní pojištění.

Finanční vztahy zasahují i do rodinných vztahů, peníze jsou jednoznačně měřítkem úspěšnosti amerického muže jako živiteli rodiny. Děti - hýčkané do svých 18 let - musí často na studia alespoň částečně přispívat. Práce studentů je naprosto běžná.

Jak se zabydlet v New Yorku aneb kouzelná kartička

"Tak například otevření bankovního konta. Nestačí mít pouze potvrzení zaměstnavatele, tak jako třeba ve Velké Británii. Především je nutné předložit průkaz sociálního pojištěnce. Tato kouzelná kartička je tím pravým klíčem k životu ve Spojených státech. Že máte spoustu peněž, legální zaměstnání u renomované společnosti, kreditní kartu z domova i oblek podle poslední módy? Bohužel, je nám líto. Ale pokud jste skutečně slušným občanem, jak tvrdíte, proč už dávno nemáte naše sociální pojištění?

Získat tento cenný dokument ovšem tak trochu připomíná legendární Hellerovu Hlavu XXII. Úřad sociálního zabezpečení vám průkaz doručí pouze do místa trvalého bydliště. A to, pokud hodláte bydlet ve vlastním bytě v lepší čtvrti, získáte jen těžko.

Agenty v realitních kancelářích totiž velmi zajímá, zda jste slušným občanem a vlastníte kartičku sociálního pojištěnce...
" (Jak Slíva pro BBC)


Emancipace po americku

Stále ještě je poměrně časté, že matka zůstává s dětmi doma a po jejich odchodu z domova se věnuje práci charitativního typu. Zato jakýkoli náznak snižování ženy nebo její sexualizace je pranýřován feministkami. Velmi přísné jsou zákony na obranu ženy proti "dotěrnému" chování mužů či dokonce proti fyzickému násilí. Pozor na americké sexuální harašení. Nedávejte ženě najev, že se vám líbí, není tu zvykem za ženu platit např. v restauraci.


Kult rodiny po americky

Mluvíme-li o kultu rodiny, pak jsme na správné adrese. Ještě bychom měli vymezit, že se jedná především o americkou střední vrstvu. Představa této rodiny se radikálně liší - jak jinak - od rodiny anglické. Snem amerických maminek je mít automatizovanou domácnost, kterou ovládají stiskem tlačítka. Tento ideál s sebou přináší všechno myslitelné pohodlí a luxus, jejichž dosažení je hlavním cílem dnešní střední komunikace.

Výchova k individualitě

"Amerika je země netušených možností, pokud si uvědomíme, že veškerá rizika neseme my sami." (R. John)

Výchova dětí se odvíjí v přímém protikladu k jejich anglickým protějškům. Čím více dítě projevuje svou individualitu, čím je neústupnější v prosazování svých požadavků, tím z hlediska amerických rodičů lépe: buduje totiž svou osobnost, aby mohlo v budoucnosti obstát.

Historická mozaika plná násilí

Původní obyvatelé byli Indiáni, od 16. století se oblasti postupně kolonizovaly evropským obyvatelstvem (hlavně Angličané, Nizozemci, Francouzi a Španělé). Ti vytlačovali Indiány z jejich teritorií tak silně, že je skoro vyhubili. Nejdůležitějším datem pro Američany je rok 1776 (4. 7.), kdy byla vyhlášena Deklarace nezávislosti Spojených států amerických na mateřské zemi - Anglii. Prvním prezidentem byl G. Washington. V letech 1861 - 65 propukl v zemi bratrovražedný boj, který je znám jako válka Severu proti jihu. Ohniskem sporu bylo zrušení novodobého otroctví v jižních státech. Tato událost byla několikrát literárně i filmově ztvárněna. Roku 1867 odkoupila americká vláda od Ruska Aljašku, roku 1898 anektovala Havajské ostrovy. Do první světové války vstoupili Američané roku 1917, do druhé byli vtaženi japonským napadením Pearl Harboru (1941). Sami se aktivně podíleli na korejské (1950-53) a vietnamské válce (1964-73). 11. září roku 2001 byla napadena budova World Trade Center (tzv. dvojčata, twins) zákeřným teroristickým útokem, organizovaným z fundamentalistických islámských kruhů, důsledkem bylo několik tisíc mrtvých.

Spojené státy se dnes sestávají z 50 států, dále přidružených států s vnitřní samosprávou /např. Portoriko) a samosprávných území (např. Panenské ostrovy).

Pestrá směs obyvatel

USA měly v roce 2000 275,3 mil. obyvatel (Lexikon zemí 2000). Američané je jejich obvyklé označení bez ohledu na etnický původ, dominantní skupinou jsou tzv. Wasps, bílí anglosaští protestanti, a jiní potomci evropských přistěhovalců. Etnické složení obyvatel USA je totiž různorodé: Afroameričané (13 %), Hispánci (10 %), Asiaté (4 %), běloši (74 %). Původní obyvatelé, Indiáni a Eskymáci, tvoří nevýznamnou menšinu (0,8 %). Úředním jazykem je angličtina, místně i španělština.

Náboženství: protestanti, např. baptisté, metodisté, luteráni, presbyteriáni (celkem 52,7 %), katolíci (26,2 %), židé (2,7 %), pravoslaví (2,2 %), muslimové (1,9 %).

Bezpečnost a zákon

Americkou veřejnost sužují problémy, vyvěrající mj. z propastných rozdílů majetkových. Mluví se obecně o problému chudých čtvrtí, které zápasí s dětskou prostitucí, rozšiřování drog a AIDS, s problémy menšin, s dětskou kriminalitou. Jako odstrašující příklad kumulace těchto problémů bývá uváděno Los Angeles, naprosto bezpečno je například v Atlantě. Přetrvává doposud rozdíl mezi severskou dravostí a jižanskou touhou po klidu, rozdíl mezi byznysem a siestou.

Všeobecně je zakázáno konzumovat alkohol na veřejnosti. Při nošení alkoholu je nutné dbát na to, aby byl v neprůhledném obalu. Do rozporu se zákonem se dostane i ten, kdo se objeví na veřejnosti v podnapilém stavu. Při koupání se všeobecně vyžaduje, aby děti včetně batolat, měly plavky. Opalování i koupání na veřejně přístupných místech bez plavek je porušení zákona.

Jak Američané (ne)čtou

Američané v podstatě nečtou, proto jsou v novinách grafy, tabulky a obrázky. Výzkumy prokázaly, že pokud Američany nezaujme první věta, článek nedočtou. Jsou posedlí obrázky.

Američané žijí v přesvědčení o své výjimečnosti. Události ve světě je příliš nezajímají, typické je stručné zahraniční zpravodajství v tisku i v televizi, které se rozšiřuje pouze ve chvílích závažných mezinárodních událostí. Američané značně podléhají při formování svých názorů vlivu masmédií, jsou typičtí určitou naivitou spojenou s neznalostí při posuzování dějů mimo americký kontinent.

Kultura pro široké vrstvy

I v kulturní oblasti se Američané projevují mnohdy jako velké děti. Milují jednoduché příběhy se šťastným koncem. Jejich obliba výpravných muzikálů je dostatečně známa. Dalším příkladem tohoto typu kultury je wrestling, putovní zápasnické divadlo hlavně pro farmářské obecenstvo, jehož téma - Boj amerických hochů za spravedlnost - s sebou nese poselství: násilí je normální. Atmosféra jako na fotbale, davová psychóza, zasahování obecenstva do děje, to vše dohromady vytváří "živou" kulturu pro široké vrstvy.

Ekologický přístup

Každý předpis je výzvou, každý zákaz je signálem k protestu. Moderní je ekologický přístup. Projevuje se např. v tom, že při nákupu nesáhne Američan po igelitové tašce, ale po papírovém pytli, v němž se sice nákup nese hůř, ale je to ekologické. Ale když je to zapotřebí, ekologie neekologie, hlavním heslem je: vše pro Ameriku!. Důkazem je rozhodnutí prezidenta Bushe o nerespektování zákazů týkajících se skleníkového efektu. Prý to poškozuje americké ekonomické zájmy...

Moderní je nekouřit

Z hlediska evropských zvyklostí bychom mohli mluvit až o diskriminaci kuřáků, z hlediska Američanů jde o důsledné prosazování práv nekuřáků a zdravého životního stylu. Naprostý zákaz kouření je ve všech veřejných budovách (banky, administrativa, atd.), zaměstnanci mnoha významných společností musí při nástupu složit protikuřácký test.

Touha po zdravém životním stylu se zatím nejvýrazněji projevuje při nákupu. Je naprosto běžné, že nakupující pečlivě prostuduje složení nabízené potraviny, v supermarketech existují celá oddělení, jejichž zboží splňuje požadavky zdravé stravy (nezasažené chemickými hnojivy, energeticky hodnotné atd.).

Jídlo a tlouštíci

Americká snídaně je pestrá a vydatná. Tvoří ji například obilná kaše, slanina nebo šunka s vejci, vepřové žebírko, toasty, sladké pečivo a hodně ovoce. Před snídaní pijí ovocné a zeleninové šťávy, ke každému jídlu požadují ledovou vodu.

Oběd bývá lehčí (drůbež, ryby, zeleninové saláty), zato večeře mívá několik chodů včetně aperitivu a digestivu. Američané mají v oblibě silně kořeněná jídla, často upravují maso s ovocem. Zvláštností amerického stolování je, že si pokrm nejdřív pokrájí, pak odloží nůž a jídlo jedí pouze vidličkou. Tento zvyk prý pochází z dob Divokého západu, kdy muži drželi stále v pravé ruce pistoli...

Současným trendem Ameriky je tloušťka, která se nijak nedramatizuje, dokonce vzniká nový typ filmových a literárních děl na ochranu "tlouštíků".

Americké koláče - "páje"

(Pastry Case for Pies)
Předpisů je více, z nichž vybíráme: 200g hladké mouky, 1/2 lžičky soli, 80g másla, 80g sádla, 1 lžičku cukru, 1 žloutek

Do prosáté mouky se solí zamícháme máslo a sádlo nakrájené na kousky, přidáme cukr a uděláme důlek. Žloutek rozmícháme s dvěma lžícemi vody, nalijeme do důlku v mouce a přiléváme po částech tolik vody, aby vzniklo tužší těsto. Vyválíme je na placku o něco větší než je dno nízké zapékací misky. Vložíme do misky a propícháme vidličkou, aby se netvořily bubliny. Pečeme v předehřáté troubě.

Upečené "páje" plníme různými náplněmi, sladkými i slanými. Podáváme je teplé i studené.
Mezinárodní kuchařka)


Cestování je součástí životního stylu

Cestuje se hlavně autem. Pokud vás zastaví dopravní policie, ať už světelnou signalizací nebo ampliónem, ve vlastním zájmu bez jakýchkoliv známek odporu přesně proveďte to, co policista vyžaduje.

Autobusem většinou jezdí vojáci, studenti, nemajetné vrstvy obyvatelstva (zvláště černošského), důchodci a námořníci. Cestování autobusem je přesto vzhledem k vybavení poměrně luxusní, například autobusy Greyhound mají vždy klimatizaci i WC. Cestování autobusem je považováno za společensky poněkud podřadné.

Cestovatelé

Američané cestují hodně a rádi. Ve své zemi jsou zvyklí překonávat velké vzdálenosti, takže jsou na cestovatelské útrapy zvyklí. Přírodní členitost USA je značná, najdeme tu velehory (Kordillery), hluboké kaňony (Grand Canyon), sopky či jejich pozůstatky, veletoky i vodopády. Častým cílem turistů jsou národní parky (40), nejstarší a nejznámější je Yellowstonský národní park (přes 200 gejzírů a 3 000 horkých pramenů). Atraktivní pro turisty jsou také indiánské rezervace s typickým folklórem. Historické památky jsou poměrně mladé, Američany však velmi oblíbené. Jenom muzeí je v USA přes 4 000, např. Metropolitní muzeum umění a Guggenheimovo muzeum moderního umění v New Yorku.

Zajímavá je původní moderní architektura, např. mrakodrapy, které vznikaly v USA koncem 19. století. V mnoha oblastech mají USA nej: nejrozlehlejší budova světa - Pentagon, nejvyšší sloup v San Jacinto v Texasu (174 m).

Slavní Američané

Z literárních velikánů připomeneme básníka W. Whitmana, humoristu M. Twaina, povídkáře E. Hemingwaye (získal Nobelovu cenu v roce 1954), beatnika A. Ginsberga, slavného J. Hellera (Hlava XXII) a autora scifi K. Vonneguta. Z dramatiků přesáhl hranice země E. O´Neill (Nobelova cena roku 1936), T. WIlliams, A. Miller aj. Hudbu prezentují L. Bernstein a G. Gershwin, americký muzikál je pojmem.

NEpopiratelný vliv v celém světě má americká kinematografie, která zahltila zahraniční trhy množstvím ne vždy kvalitních filmů. Roku 1907 vzniklo největší centrum filmového průmyslu na světě Hollywood. Éra němého filmu je spojena s Ch. Chaplinem, kreslený film proslavil W. Disney. Slavní režiséři byli A. Hitchcock, E. Kazan, W. Allen nebo S. Spielberg. Defilé slavných herců by bylo nekonečné: E. Monroe, E. Taylorová, D. Hoffman. M. Streepová...

V užitém umění vynikl L. C. Tiffany. V 50. letech 20. století vznikl první svébytný americký směr pop-art, jehož představitelem je mj. rodák ze Slovenska A. Warhol.

ZDROJ: KOCOURKOVÁ, Jarmila. Jiný kraj, jiný mrav: jak se chovat v cizině. 1. vyd. Praha: Olympia, 2003, 164 s. ISBN 80-703-3774-5.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse