Recepce

V diplomatické a společenské oblasti se jedná o největší společenskou akci. Recepce se pořádají při výjimečných slavnostních příležitostech (státní svátek nebo návštěva, zahájení či ukončení veletrhu, různé kulturní a společenské události). Recepce má svůj organizační řád: po slavnostním zahájení následují projevy, přípitky a pak přichází slavnostní zakončení.

Recepce je možné pořádat dopoledne, v poledne i večer. Právě podle doby konání se mění forma, obsah i význam recepce.

- Dopolecní recepce se konají spíše výjimečně (zahájení výstavy, v diplomatických kruzích také při příležitosti svatby).

- Polední recepce (někdy nahrazují oběd), bývá organizována jako bohatší buffet dinner. Taková recepce se hodí na akce typu - oslava státního svátku, ale i soukromých výročí (narozeniny).

- Odpolední recepce začínají po 17 hodině, mají charakter recepce, doba konání je univerzálně vhodná pro všechny typy společenských akcí.

- Večerní recepce jsou vyhrazeny pro nejvýznamnější události. Pozdní večerní recepce (pořádaná až kolem 22 hodiny) obvykle navazuje na banket s omezeným počtem pozvaných hostů. Tato forma je co do doby konání velmi krátká, ovšem stanovený program je obvykle velmi slavnostní.

Na recepci je nutná písemná pozvánka se zdůvodněním pořádání akce, místem, dobrou konání a společenským úborem. Údaje z pozvánky je nutné respektovat (například pokud je uvedena předpokládaná doba trvání, odcházejte podle uvedeného času). Není slušné pobývat na slavnosti po této době.

Je-li na pozvánce zkratka R.S.V.P., znamená to, že máte odpovědět, zda pozvání přijímáte. V opačném případě není vyžadována omluva, nemůžete-li se zúčastnit.

Na recepci nemusíte přijít v přesně uvedený čas, vhodná doba je asi patnáct minut po začátku. Hostitelé hosty vítají u vchodu do sálu přibližně půl hodiny - jistě do doby příchodu nejvýznamnějšího hosta. A opět asi třicet minut před ukončením se hostitelé dostaví ke vchodu, kde se s odcházejícími hosty loučí.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse