Osobní image

Osobní image je jedním z důležitých faktorů, které ovlivňují postup ve společnosti i uplatnění mimo její organizační rámec.Pouze usilovná a svědomitá práce však úspěšnou kariéru nezaručuje. Zaručuje jen vyplacení mzdy za odvedenou práci. Působivá osobní image vám umožní zaujmout, odlišit se a zviditelnit.

Osobní image je kombinace našich vnitřních i vnějších faktorů, které dávají dohromady náš vlastní obraz, na jehož utvoření máme největší vliv my samy.Jak se prezentujeme, zviditelňujeme ve firmě i jak působíme na okolím svým charisma, to je naše vizitka. Patří k ní i vzhled, způsob řeči, charakteristické projevy, komunikace, společenské prezentace, zvyky, chování.

K prosazení sebe samých jsou důležité 3 faktory:

1.Práce (10 %) - Zahrnuje pracovní výkon, jeho kvalitu, schopnost plnit požadavky a unést odpovědnost.

2.Image a osobní cíl (30 %) - Jedná se o způsob, kterým se projevujeme a plníme úkoly.O přístup k problémům a o to, jak působíme ve vztazích k druhým lidem.

3.Zviditelnění se (60 %) - Jedná se o umění vhodně se prezentovat, utvořit si profesionální image. Mít dobré informace o organizaci, o své roli a funkci. Být neustále dobře oblečen(a) a upraven(a).
Pokud získáte žádoucí profesionální image, doplníte svůj životopis a seznam dosažených úspěchů o faktor, který podpoří to, co o vás říkají písemné materiály.

Existuje mnoho důvodů, proč je osobní image tak významný pro rozvoj kariéry:

  • Osobní styl ovlivňuje rozhodování lidí, kteří mají na váš postup vliv.
  • Všichni lidé do určité míry věří tomu, co vidí.
  • Obecně mají lidé málo času a spoléhají na první dojem.
  • O úspěchu si rozhoduje každý sám a dosáhnout ho vyžaduje, aby se každý choval jako vyslanec své profese a společnosti.
  • Váš osobní styl vás odlišuje od ostatních.
  • Reakce na váš image a osobní styl se budou lišit na různých místech a v různých fázích Vaší pracovní kariéry.
  • Osobní styl by měl co nejvíce odpovídat charakteru společnosti, ve které pracujete

www.topasistentka.cz

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse