Osobní dopisy vedoucích pracovníků

Osobní dopisy píšou vedoucí pracovníci (majitelé firem, ředitelé ) svým zaměstnancům při zvláštních příležitostech ( blahopřání k narození dítěte, životní jubileum, upřímnou soustrast při úmrtí v rodině)nebo i vedoucím pracovníkům z jiných firem ( blahopřání do nového roku, pozvánka na akce, omluva neúčasti na jednání).

Tyto dopisy upevňují vztah zaměstnanců k podniku.

STYLIZACE

  • v první osobě jednotného čísla
  • ředitel se vždy vlastnoručně podepisuje
  • záhlaví dopisu - max 3 řádky, vlevo 2 -2,5 cm od horního okraje papíru, uveďte zde plné jméno vedoucího pracovníka, fci a instituci, může být i menší písmo
  • okraje - levý a pravý okraj 3 cm od okraje papíru
  • místo a datum odeslání - měsíc se píše slovem, píše se vpravo po vynechání 1 vloného řádku pod záhlavím, (fce zarovnání v pravo)
  • oslovení - Vážený pane,... píše se od levého okraje a 8 cm od horního okraje papíru, za ním čárku a 1 volný řádek a pak se píše text jako odstavec (s počátečním malým písmenem a to na 6. úhozu
  • text - člení se do odstavců a mezi nimi 1 volný řádek
  • ukončení dopisu - neformální pozdrav (srdečně Vás zdraví,...) před pozdravem se vynechá 1 volný řádek
  • adresa příjemce - včetně zdvořilého oslovení (vážený pán, paní) se píše v levé dolní části tak aby poslední řádek adresy končil 3 cm od dolního okraje papíru, PSČ se nepíše


DĚLENÍ DOPISŮ VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ

dopisy společenského charakteru
blahopřejné - při životním nebo pracovním jubileu, získání významného postavení ve firmě, uzavření sňatku ...
děkovné - při vyjádření pochvaly za dlouholetou nebo dobře vykonanou práci ...
soustrastné - kondolenčními dopisy projevuje vedoucí pracovník svou účast nad úmrtím pracovníka nebo členů jeho rodiny
omluvné - pracovník se písemně omlouvá, že se nemůže z vážných důvodů účastnit významné akce
pozvání - osobní dopis, který se přikládá k pozvánce

dopisy s pracovním zaměřením
doporučení, žádosti o finanční příspěvek, sponzorství

 

 

 

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse