Církevní tituly

papež Svatý otec, Jeho Svatost - nejvyšší katolický hierarcha

Eminence oficiální oslovení kardinála

Excelence oficiální oslovení biskupa

kardinál nejvyšší hodnostář po papeži, označení se klade až před příjmení (např. Miloslav kardinál Vlk

biskup správce diecéze; slavnostní oslovení: Monsignore, zkr. Mons.

arcibiskup biskup - metropolita církevní provincie (v Česku Praha a Olomouc)

P. Pater - řeholní kněz - v praxi se však užívá i jako titul diecézního kněze

R. D. Reverendus Dominus - dosl. „důstojný pán", kněz (v praxi se často zaměňuje s Pater)

Msgre. Monsignore

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse