Zasedací pořádek

Pozveme-li hosty, měli bychom vědět, jak je u stolu usadit. Alespoň několik základních zásad musíme znát.
Hostitelka a hostitel sedí naproti sobě, buď u užších částí stolu, nebo uprostřed širších. Čestné místo je pro muže po pravé ruce hostitelky, pro ženu po pravé ruce hostitele (jímž může být v nepřítomnosti otcově i syn). Při usazování hostů u stolu se opět uplatňuje staré dobré pravidlo společenské přednosti: starší mají přednost před mladšími, ženy před muži, společensky významní před méně významnými.
Usazování hostů u stolu je vůbec kousek značně náročný, pro­tože hostitel musí dbát na mnoho dalších okolností. Střídavě by měli sedět dámy a páni. Vedle sebe by se neměli ocitnout lidé, kteří mají zcela odlišné zájmy a už vůbec ne lidé, o nichž je známo, že se neshodnou. Při obchodním jednání se nesmí zapomínat na jeho účel a je třeba umožnit těm, kdo spolu mají co k projednání, aby mohli být v kontaktu již během jídla.
Zasedací pořádek musí být samozřejmě promyšlen předem, aby nedocházelo k trapným situacím. Nejjednodušším způsobem, jak hosty usadit na jejich určená místa, je uvést je ke stolu a nabídnout jim židli. Při početnější společnosti se dávají kartičky se jmény (případně s jídelním lístkem) nad talíř. Při velmi slavnostních příležitostech dostává pán plánek stolu s určením svého místa i se jménem dámy, kterou má ke stolu uvést. Kromě toho je zasedací pořádek vy­věšen.
Určíme-li si společenskou důležitost jednotlivých hostí, vyřešíme všechny ostatní složitosti a rozhodneme pořadí, pak při vytváření zasedacího pořádku postupujeme podle tohoto schématu. Nejčestnější místo (v čele stolu proti dveřím) patří hostitelce, proti ní sedí hostitel. Po pravé ruce hostitelky usedá pán číslo jedna, po levé ruce pán číslo dvě. Po pravé ruce hostitele dáma číslo jedna, po levé ruce dáma číslo dvě. I další v pořadí jsou řazeni tímto křížovým způsobem.
Ke stolu usedá nejdříve hostitelka. Páni čekají, až se usadí dámy. Při oficiálních příležitostech je povinností každého pána nejprve doprovodit „svou“ (přidělenou) dámu k jejímu místu u stolu.
Ať už obsluhuje u stolu kdokoliv (při přátelských setkáních to bývá obvykle hostitelka, které případně někdo pomáhá), nedopustí, aby hosté (kteří by to také měli vědět) skládali prázdné zašpiněné talíře na sebe na stůl. Prázdné talíře se berou zprava, nové (čisté nebo plné) se podávají zleva. Když se hosté obsluhují sami, je jejich povinností nabídnout svému sousedovi. Mísu s jídlem si nikdy nenechávají u sebe, ale posunou ji dál - zkrátka projeví základní pozornost k ostatním.
Nápoje se podávají zprava a sklenice se nalévají na stole. V přátelské společnosti může hostitel nalévat mimo stůl tak, že uchopí sklenici, za hostem ji naplní a plnou postaví z pravé strany na stůl. Nalévat si mohou i hosté sami, přičemž páni obsluhují dámy. Minerálky se dávají na stůl v láhvích, víno buď v láhvích anebo v karafách či skleněných džbáncích.

Zasedací pořádek na větších svatbách

Po pravici ženicha sedí nevěsta. Po její pravici sedí ženichův otec a vedle něj jeho žena, tedy ženichova matka. Na druhé straně, tedy po levici ženicha sedí nevěstina matka a po její levici nevěstin otec, to je tento pán. Svědkyně sedí po jeho levé ruce. Ještě se podíváme, kde sedí svědek, sedí na protilehlé straně stolu, je to tento pán.
Ostatní hosty rozsadíme tak, jak je obvyklé u stolu typu U. Společensky významnější osoby sedí blíže novomanželům, manželé nesedí vedle sebe a střídáme muž, žena, muž, žena

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse