Vlastislav, Petr (Chanel) a Ludvík Maria (Grignion de Montfort)

V občanském kalendáři má dnes svůj den Vlastislav. Jedná se o prastaré, pravé a nefalšované české jméno. Jeho význam je jasný.O Vlastislavovi píší čeští kronikáři od nejstarších dob v souvislosti s luckou válkou. V pověsti stojí proti sobě středočeský kmen Čechů a Vlastislavův kmen z Lucka (Žatecko). Kronikář Dalimil líčí Vlastislava jako mladého krasavce a vojevůdce, který padl v rozhodné bitvě na Turském poli ne¬daleko Levého Hradce. Vojevůdce Čechů Tyr tu padl také, nicméně jeho bojovníci zvítězili. Vlastislav byl pravděpodobně osobou historickou. Svědčí o tom slovanské hradiště Vlastislav u stejnojmenné obce v Českém stře-dohoří (západně od Lovosic). Podle archeologického výzkumu tu v 9. století bylo skutečně význačné sídlištní centrum.
V církevním kalendáři se dnes sešli Petr (Pierre) Chanel a Ludvík Maria Grignion de Montfort. Petr Chanel se narodil 12. července roku 1803 v Cuetu poblíž Belley (Francie). Byl misionářem v Tichomoří, kam přišel z Francie ve věku 34 let. Na ostrově Futuna, kde neměl nikdo o křesťanství ani ponětí, se mu podařilo téměř nemožné: získal si velkou přízeň části domorodců a dostalo se mu od nich čestného jména „Ten muž s nejlepším srdcem". Ovšem pohanská většina obyvatel si nechtěla nechat vzít svá stará božstva, a když Petr pokřtil samotného syna náčelníka Niulikiho, podepsal nad sebou ortel smrti. Najatý vrah 28. dubna roku 1841 rozsudek hbitě vykonal. Setbu, kterou kněz zasel, se však již nepodařilo zničit. Několik let po Petrově smrti byl již celý ostrov katolický.
Druhý dnešní světec, Ludvík Maria Grignion de Montfort, se narodil 31. ledna roku 1673 v Montfort-sur-Meu (Francie). Nastoupil duchovní dráhu a roku 1700 přijal kněžské svěcení. Brzy založil ženskou, tzv. Mariinu společnost (1715). Montfortské sestry, jak jsou také nazývány, ošetřovaly nemocné a vedly školní vyučování chudých dětí. Kongregace sester čítá dnes 4. 500 členek po celém světě. Ludvík Maria byl také literárně činný a napsal světoznámou knihu O pravé oddanosti k Panně Marii. Zemřel 28. dubna 1716 v St-Laurent-sur-Sěvre (Francie).
Dnešního dne začínala v Římě šestidenní slavnost Floralia, připomínající bohyni květů Floru. Byla to oslava velmi prostopášná, její aktéři po sobě házeli fazole a jiná semena jako symboly plodnosti a úrodnosti.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse