Úvod do timemanagementu

Co je to time management ?     
hodiny.jpg

 • řízení času
 • zacházení s časem

Počátkem 20.století vydal Arnald Bennett knihu „Jak přežítdenně dvacet čtyři hodin" a tu je možno považovat za jednu z prvních knih o osobním managementu. Time management staví na poznatcích z řady oborů z managementu ,psychologie, filozofie,fyziologie, sociologie nebo sociální komunikace. Time management je soubor dovedností pro lepší využití svého času k dosažení produktivity. Nepatří jen do života manažerů, ale i do každého z nás. Každý by rád stíhal kromě práce věnovat se svým koníčkům nebo svým blízkým. Dává také člověku šanci ohlédnout se za dobře vykonanou prací a prožít pocit uspokojení z vlastního úsilí. Čas je pro všechny stejný a ke každému stejně spravedlivý. Jak nejlépe využít svůj čas, abychom zvládli všechny věci, které na nás každý den čekají? Záleží to na tom, jak si den, který má dvacetčtyři hodin naplánovat a zorganizovat. Souvisí to s vývojem procesů a nástrojů, které nám pomáhají být produktivnější a efektivnější. Jakmile se naučíte této schopnosti řízení času, budete vše zvládat snadněji a rychleji. Zadané věci splníte v časovém limitu. Někteří lidé se domnívají, že plánování je složitý náčrt časů a úkonů a nechtějí plýtvat svým drahocenným časem. To je špatně.Ve skutečnosti je to první krok k životní rovnováze a úspěchu.

Podle vašich osobních schopností si musíme zvážit následující:

 • stanovit a naplánovat si cíle v životě a jak přesně se tam dostanu
 • stanovit priority, co je pro nás nejdůležitější
 • plánovat na čem pracovat v jakém pořadí
 • rozhodovat o důležitých rozhodnutích

Jakmile si naplánujete správný harmonogram, budete produkovat více činností. Bez plánování jednotlivých činností byste nemohli vědět, co a kdy dělat. Eliminujete tím zbytečný stres, že něco nestíháte. S tímto tématem může nastat otázka. Jak to že i přesto když máme mobil a diářem, elektronic personal organizator či lepší PDA (osobní digitální počítač) nebo papírový diář nestíháme? Odpověď je jednoduchá. Je to způsobené nevhodným rozmístěním informací např. vizuálním uspořádáním. Naruší to naši činnost a ovlivní to produktivitu.

Efektivní organizací času je plánování, realizace a komunikace

Plánování
- stanovení klíčových oblastí a zamyslet se nad tím co by jsme měli aktuálně udělat. Musíme si stanovit jejich priority. Nejdříve vyřizujeme úkoly v tomto pořadí:
1. důležité a naléhavé (velmi důležité)
2. důležité, ale nenaléhavé (středně důležité)
3. nedůležité a nenaléhavé (málo důležité)

Realizace - vybrat si to, co je nejdůležitější a udělat to. I přesto na ně někteří zapomínají. Je důležité připomenout jim to. Zeptat se co považují za nejdůležitější.

Komunikace - je nutné si dát dohromady, s kým o tom musím mluvit? A kdy? Hodně věcí můžete plánovat společně. Předcházíte tím, že může nastat situace, kdy budete „o krok pozadu". Někdy se to dá opravit, ale za jakých podmínek. Vyvolá to ve vás pocit naštvání, budete prožívat stres a nepohodu.

Obecná metoda práce

 • Sestavte si seznam svých úkolů

 • Promyslete si, jak dlouho se jim budete asi věnovat.

 • Nechte si rezervu na nenadálé události (neplánujte příliš těsně).

 • Určete si nejdůležitější úkoly (priority) a co můžete zadat někomu jinému.

 • Odškrtněte si splněné úkoly a zbývající zařaďte do nového seznamu - plánu.

Time management se stal do jisté míry módní záležitostí. Věnuje se mu stále více komerčních firmem, které organizují kurzy řízení času. Věnují se nejrůznějším situacím efektivního a neefektivního využití času, zvýšení efektivity práce, jak se vyrovnat s časožrouty, identifikace našich cílů, pomůckám s jejich využití, odbourávání stresu apod.Zdroj:http://www.mitvsehotovo.cz/2010/09/24/uvod-do-planovani-na-zaklade-hodnot-a-roli/, http://www.asistentka.cz/jsem-uspesna/zvladani-casu/planovani-casu (obrázek) http://www.hrportal.cz/prakticky-timemanagement-cid257269/

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse