Strategické plánování - analýza BCG

Analýza BCG

Patří k strategickému plánování v managementu. BCG matice nazývaná též jako Geowth- share Matrix. V roce 1968 vynalezl tento model Brus Doolin Henderson ze společnosti The Boston Consulting Group" (odtud BCG). Analýzu využívají především manažeři společnosti. Pomáhá nám zjistit, kde se vlastně nacházíme a poté nás navede jak řídit a rozhodovat o zdrojích. Podstatou je hodnocení jednotlivých výrobků či služeb podniku. Může sloužit k přímému přijímání zásadních rozhodnutí v rámci celé firmy. Je nutné věnovat se řádně její přípravě. Na jejím základě může být ovlivněná budoucnost celé firmy. V praxi je velmi používaná z důvodu její praktičnosti. Z jednoho diapozitivu to pochopí úplně každý. Výrobek se hodnotí dle rychlosti růstu na trhu a současně na velikosti tržního podílu- tržní pozice.

Podle BCG matice jsou strategické podnikatelské jednotky rozděleny do čtyř kvadrantů. Kvadranty se nazývající: Otazníky, Hvězdy, Dojné krávy, Bídní psi. Podle zařazení výrobku do jednotlivých kvadrantů firma přijímá příslušná rozhodnutí. Chyba může nastat v tom případě, pokud firma hodnotí rychlost růstu ve smyslu- roste/klesá a podíl na trhu velký/malý. Je třeba uvádět na obou stranách měřítko a přesně ho vyčíslit.

analýza BCG.gif

Otazníky
Rychle rostoucí trh a malý podíl - výrobky zaváděné na trh, trh rozhodne zda z nich udělat posléze udělat dojné krávy, nebo se vyřadí. Z praxe vyplívá, že na otazníku můžeme stejně tak rychle vydělat jako hodně prodělat.

Hvězdy
Rychle rostoucí trh a vysoký tržní podíl- výrobek, který má největší obchodní výsledky a zaslouží si největší pozornost. Je třeba z nich dělat dojné krávy, protože nám přinesou zisk. Tržby z nich se budou určitou dobu zvyšovat i bez našeho zásahu. Pozor na konkurenci, která rychle roste. Je třeba hvězdy neustále zlepšovat, abychom si hvězdy udrželi.

Dojné krávy
Pomalu rostoucí trh a vysoký tržní podíl - nepotřebují vysoké investice a t přesto že nepřinesou vysoký zisk, jsou nejlepší ve své kategorii. Nevyžadují investice do inovací (zdokonalení), ale jen do udržení vysokého tržního podílu.

Bídní neboli prašiví psi
Pomalu rostoucí trh a malý tržní podíl - produkty, které končí. Produkty, které vznikly ze špatných manažerských rozhodnutí anebo z dojných krav. O ty bylo nedostatečně postaráno. Je třeba je utlumit a stáhnout z trhu. Doba udržení na trhu záleží na zvážení podniku. Zohledněte to, že sice nevydělávají peníze, ale jsou dobrou propagací. Firma by se neměla každého prašivého psa okamžitě zbavovat.Zdroj: http://www.businessvize.cz/strategie/bcg-matice-ktera-urci-smer-vasemu-businessu

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse