Státní svátky

Státní svátek je den pracovního klidu, který si určí příslušný stát sám. Státní svátek je dán zákonem číslo 245/2000 Sb. a oslavují českou státnost.

neděle 1. ledna 2012, Den obnovy samostatného českého státu

V roce 2013 vychází datum 1.ledna na úterý, v roce 2014 na středu.
k 1.1.1993došlo k rozdělení Československa. Tj. od roku 1993 si Česká republika slaví státní svátek Den obnovy samostatného českého státu.1.1. oslava Nového roku.

Svátek má Nový rok

Pranostiky, které se vážou k 1.lednu

V lednu moc sněhu, v červnu moc sena.
Suchý leden, mokrý červen.
Na Nový rok déšť- o velikonocích sníh.
Jak na Nový rok, tak po celý rok.
Na Nový rok, do zimy skok.
Je- li na Nový rok hezky, budou pěkné žně.
Leden jasný, roček krásný.

úterý 8. května 2012 , Den vítězství (1945)

V roce 2013 vychází 8.května na středu, v roce 2014 na čtvrtek.
Konec druhé světové války (1945). Den osvobození od fašismu. Dříve oslavy připadaly na 9.května, ale od roku 1991 tomu bylo určeno datum 8.května.

Svátek slaví Den vítězství

Pranostiky, které se vážou k 8.květnu

Co si únor zazelená - březen si hájí; co si duben zazelená - květen mu to spálí.
Studený máj - v stodole ráj.
Když se v máji blýská, sedlák si výská.
Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček - poroste chlebíček

čtvrtek 5. července 2012 , Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (863)

V roce 2013 vychází datum 5.červenc na čtvrtek, v roce 2014 na pátek.
V roce 862 vyslal kníže Rostislav poselství k císaři Michaelovi III., aby poslal duchovní , kteří povedou bohoslužby v slovanské řeči na Velké Moravě. Poslal tedy Konstantina a Metoděje. Konstantin sestavil písmo pro slovanský jazyk- hlaholici. Společně s Metodějem přeložili do staroslovenštiny knihy potřebné pro bohoslužby. Roku 863 dorazili na Velkou Moravu.

Svátek slaví Cyril a Metoděj

Pranostiky, které se vážou k 5. červenci

Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.
Když dne ubývá, horka přibývá.
Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje

pátek 6. července 2012 , Den upálení mistra Jana Husa (1415)

V roce 2013 vychází datum 6.červenec na sobotu, v roce 2014 na neděli
Mistr Jan Hus byl římskokatolický kněz, český náboženský myslitel, kazatel, mistr a rektor pražské univerzity. Ve svých náboženských dílech kritizoval mravní úpadek katolické církve. Ta ho označila za kacíře (1411). Na kostnickém koncilu byl za toto odsouzen a upálen na hranici. Datum jeho upálení je dnem státního svátku.

Svátek slaví Den upálení mistra Jana Husa

Pranostiky, které se vážou k 6. červenci

Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.
Když dne ubývá, horka přibývá.
Červenec - úrody blíženec.

pátek 28. září 2012 , Den české státnosti

V roce 2013 vychází datum 28.září na sobotu, v roce 2014 na neděli
Je označován den 28. Září, kdy byl svým bratrem Boleslavem zabit český kníže a světec sv. Václav asi 907 -28.září 935, jeden z prvních Přemyslovců. Je považován za hlavního patrona české země a symbol české státnosti. Václav byl nejstarším synem knížete Vratislava a Drahomíry. S výchovou jim pomáhala jeho babička Ludmila ( žena přemyslovského knížete Bořivoje). Ve svém učení se zdokonaloval ha hradišti Budeč. Po smrti Vratislava (921) , Václav nastoupil na trůn a vládl v letech 922-925. S ženou měl syna Zdraslava, který brzy umřel. Václav byl zavražděn ve Staré Boleslavi roku 935. Václavovy ostatky jsou uloženy v rotundě sv. Víta. Vyobrazení svatého Václava je na dvacetikoruně, socha svatého Václava se nachází na Václavském náměstí, ve Svatovítském chrámu na Karlštejně. Každoročně se ve Staré Boleslavi koná Národní svatováclavská pouť.

Svátek slaví Václav

Pranostiky, které se vážou k 28. září

Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří.
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
Kolem svatého Václava, nové léto nastává.

socha Václava
Socha svatého Václava na Václavském náměstí v Praze.

neděle 28. října 2012 , Den vzniku samostatného československého státu (1918)

V roce 2013 vychází datum 28.října na pondělí, v roce 2014 na úterý.
Československo se stalo samostatným státem a odpojilo se od Rakouska- Uherska. Vznikly i československé symboly. Státní svátek České republiky, který je daný zákonem číslo 245/2000 Sb., §1.

Svátek slaví Státní svátek

Pranostiky, které se vážou k 28. říjnu

Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají.
Na svatého Šimona přikluše k nám zima tiše.
V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc

sobota 17. listopadu 2012 , Den boje za svobodu a demokracii (1989)

V roce 2013 vychází datum 17.listopadu na neděli, v roce 2014 na pondělí
17. Listopad roku 1939 je spojen s událostí- uzavření českých vysokých škol nacistickými okupanty. Jan Opletal ( český student 1913-1939) byl smrtelně zraněn při demonstraci dne 15.11.1339 proti nacistickým okupantům. Okupanti toto využili k tvrdému úderu proti vysokým školám. V noci z 16.na 17. 11.1939 popravili 9 studentů, zatkli a uvrhli do koncentračních táborů 1200 českých vysokoškoláků. Na Hitlerův rozkaz byly 17.11.1939 uzavřeny všechny české vysoké školy. Od roku 1941 je 17. Listopad označován za Mezinárodní den studenstva, konaný v Londýně.
17.Listopad 1989 se konala v Praze klidná demonstrace studentů, kteří si připomněli 50. Výročí studentských manifestací a uctili památku Jana Opletala. Vyjádřili tím svůj nesouhlas s tehdejší politickou situací. Průvod vedl od Vyšehradu přes Václavské náměstí až na Národní třídu, kde studenti byli násilně rozehnání policií. Mnoho z nich bylo vážně zraněno. Díky této události je u mnoha obyvatel Československa zapsán jako období revolučních změn. Po 40- tiletém období padla komunistická vláda. V prosinci byl zvolen za prezidenta Václav Havel.

Svátek má Mahulena

Pranostiky, které se vážou k 17.listopadu

Když na první adventní neděli nastane daleko široko krutá zima, potrvá čtyři neděle.
Chodí-li se v adventě bez kožicha, bude se v postě jistě nosit.
Začne-li zima až s adventem, potrvá deset týdnů.

 

Zdroj: fotobanka Profimedia ( foto)  

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse