Sabina, Marie Salome, Kordula

Dnes má v občanském kalendáři svátek Sabina, patronka Říma, žen v do­mácnosti a dětí. Příběh jména i římské mučednice Sabiny může čtenář najít u data 29. srpna. Upomíná na ni také stavební památka, jež patří ke kleno­tům města nad Tiberem: na římském Aventinu se dodnes tyčí kostel sv. Sa­biny, jedna z nejpozoruhodnějších bazilik italské metropole. Chrám byl vystavěn již kolem roku 425 na základech antického Titulus Sabinae. Pů­sobivý vnitřní prostor patří se svými 24 korintskými sloupy k nejlépe za­chovaným v celém Římě. Přestože je zdejší architektura zcela prostá, půso­bí na každého návštěvníka neobyčejně slavnostně. Proto by měly Sabinky, a nejenom ony, toto místo zcela jistě někdy navštívit. Zajímavé také je, že zde roku 1219 založil sv. Dominik svou dominikánskou řeholi,v přilehlé zahradě ještě dnes ukazují pomerančovník, který zde na počest nového řádu zasadil.V církevním kalendáři dnes nalézáme Marii Salome Galilejskou, která patřila mezi Ježíšovy učednice. Byla manželkou Zebedeovou a matkou apoštolů Jana a Jakuba Staršího. Nejvíce zpráv nám o ní zanechali evangelisté Lukáš, Matouš a Marek. Zúčastnila se všech velkých okamžiků života svého Mistra.Spolu s jinými ženami a jeho matkou klečela pod jeho křížem a byla také při tom, když byl onoho velikonočního rána objeven Kristův prázdný hrob.
Ve star ším kalendáři bychom také nalezli Kordulu. Toto jméno je patrně latinského původu. Snad pochází ze slov cor, cordis a znamená „srdíčko" nebo „srdečná". Jiné verze výkladu tvrdí, že jde o jméno keltské s významem „dcera moře". Patronkou tohoto jména je mučednice Kordula, která zahynula spolu s ostatními družkami sv. Voršily v Kolíně nad Rýnem. Sem totiž bouře zahnala jejich loď a ony padly do zajetí Hunů, kteří je bez milosti povraždili. Kordula je velmi uctívána především v Německu a je patronkou Kolína a Tortosy.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse