Kvido, Balbína a Benjamín

Kvido, kter ý dnes slaví v občanském kalendáři svátek, má své počátky v germánském jméně Wido a doslova znamená „člověka lesního" či „z lesa pocházejícího". Omylem se ještě někde uvádí, že základem je francouzská obdoba našeho Víta Guy, Guidon nebo také Guidou.Kvido měl původně svátek 12. září. Patronem tohoto jména byl totiž kostelník a poutník Guido (Wido) z Anderlechtu, který se narodil v 10. století v belgickém Brabantu. Byl synem obyčejného sedláka, kostelničit začal již v mládí. Později se věnoval obchodu, ale jednoho dne se rozhodl, že podnikne poutní cestu do Jeruzaléma a Říma. Ze svých cest se vrátil těžce nemocen a 12. září roku 1012 v Anderlechtu zemřel. Na jeho hrobě se však začaly dít četné zázraky a lidé, kteří sem přicházeli, byli náhle uzdraveni. Proto úcta k němu každým rokem rostla. Kvido se stal velmi oblíbeným světcem a byl patronem sedláků, čeledínů, kostelníků, zvoníků, ale i obchodníků, vozků a poutníků. Naši předkové se k němu často modlili, když potřebovali, aby pomohl nemocnému dobytku i jim, když měli úplavici.
V církevním kalendáři má dnes svátek Balbína. Podle legendárního podání byla dcerou římského tribuna Quirina a narodila se ve 2. století v Římě. Protože přijala křesťanství, stihl ji krušný osud a pro svou víru kolem roku 130 zemřela krutou smrtí. Blahoslavená Balbína bývá znázorňována s křížem a liliovým žezlem. Často nese na svých rukou řetěz, poněvadž podle pověsti byla uzdravena z krční nemoci tím, že sejí svými řetězy dotkl její spoluvězeň papež Alexandr I. Proto se lidé modlili k Balbíně, aby jim pomohla od krčních chorob.Dalším dnešním oslavencem je Benjamín. Benjamín byl nejmladším z dvanácti Jakubových synů, od té doby se těm nejmladším v rodině říká benjamínek. Jméno je to hebrejské. Ben znamená „syn" ajámín „pravá ruka". Bylo to tedy označení pro „syna pravice", což spíše než „pravičák" znamená „syn štěstí". Jde tedy o jméno s pěkným politickým potenciálem, a bude-li nějaká pravicová strana opět hledat název, je Benjamín k dispozici i se svou nadějí na šťastné příští.Patronem dnešního dne je jáhen Benjamin, který se narodil kolem roku 400 v Persii. Zde začal hlásat křesťanskou víru, pročež byl záhy zajat. Ve vězení se odmítl klanět pohanským bohům, byl za to krutě mučen, až nakonec podlehl a zemřel. Benjamina dnes slaví především latinská a řecká církev.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse