Jak se mám správně chovat k podřízeným a ke kolegům?

Buďte milí
Zaměstnanci, kteří mají pocit, že je s nimi po lidské stránce dobře nakládáno, nepodávají dobré výkony. Jako vedoucí nepřecházejte takovou maličkost jako je i zdravení. Považujte to za nutnost. Úsměv a pozdrav jsou nejmenší investicí, která se rozhodně vyplatí.

Ukažte své lidské stránky

Pokud k tomu nastane příležitost projevte zájem o své podřízené. Všímejte si nejmenších signálů, které vaši spolupracovníci vysílají.

Podřízené je třeba dostatečně úkolovat, ale i podporovat

  • Přiměřené vytížení

Nastává tehdy, když se zadání úkolu nějakého pracovníka již delší dobu nezměnilo. Pro podřízeného je to odpočinková fáze- ví že své úkoly zvládá. V této fázi se cítíme dobře- zvyky máme rádi. Často si nevšimneme blížící se nudy a nedostatečného pracovního vytížení. Podřízený nebude hledat nové výzvy. Časem si vypěstuje návyk a přestane si věřit.

  • Přílišné vytížení

Podřízený své úkoly nezvládá - stránka intelektuální, nebo nemá dostatek rutiny. Neustálé přetížení vede k tomu, že zaměstnanec bude plnit stále méně úkolů. Nastává frustrace a dochází k oslabení pracovního výkonu - ukončení pracovního poměru.

  • Neustálé výzvy

Pokud se zaměstnanec při plnění úkolu osvědčí, měl by jste ho postavit před nové výzvy, Zadejte mu nové úkoly nebo rozšiřte jeho oprávnění rozhodovat. Posunujte jeho schopnosti o úroveň výš. Tímto způsobem mu umožníte rozšiřovat jeho dovednosti.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse