Iveta, Slavoj, Robert, Deochar

V občanském kalendáři slaví dnes svůj svátek Iveta, starší variantou tohoto jména je také Yveta. Jedná se o francouzské jméno německého původu, o protějšek mužského jména Ivo, což znamená „tisový luk"". Spolu s Ivetou sd ílí dnešní den také Slavoj. Toto slovanské jméno je u nás rozšířeno především díky Královéhradeckému rukopisu a lze je vyložit jako „slavný"". Někteří badatelé se domnívají, že jde o českou obdobu němec­kých jmen Robert, Rupert, Lotar nebo řeckého Kletuse. V církevním kalendáři má dnes svátek Robert. Nositelů tohoto jména je v kalendáři celá řada. Patronem dnešního dne je Robert z Newminsteru. Narodil se v Yorkshiru, nejprve byl farářem ve svém rodišti, později vstoupil do kláštera benediktinů ve Whitby. Za pár let opustil svou řeholi a pod vlivem sv. Bernarda z Clairvaux přestoupil k cisterciákům. Vbrzku byl zvolen opatem nového kláštera v Newminsteru, odkud v krátkém čase začal řídit další vzniklé domy. Zasloužil se tak o rozšíření tohoto řádu.
Posledním dnešním světcem je Deochar. Byl prvním opatem slavného benediktinského opatství Herrieden (dříve Hasareode) ve středních Francích. V roce 819 se účastnil přenesení ostatků sv. Bonifáce do Fuldy. Deochar byl po své smrti pochován kolem roku 830 v Herríedenu. Když císař Ludvík Bavor r. 1316 opatství obsadil, vyzvedl Deocharovy ostatky a daroval větší část relikvií říšskému městu Norimberku, kde byly pochovány, zprvu v Deocharově kapli u sv. Vavřince. V roce 1845 se pak všechny ostatky dostaly do dómu v Eichstáttu. U sv. Vavřince v Norimberku můžeme ještě dnes obdivovat slavný Deocharův oltář.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse