Horymír, Rufín, Hilar

V ob čanském kalendáři má dnes svátek Horymír. Toto jméno v sobě nese činnost, kterou jeho bájný nositel provozoval. Horymír chtěl totiž nalézt mír s horníky, chtěl, aby byl v dolech klid. Dolům se tehdy říkalo „hory", proto Horymír. Někteří badatelé vidí v tomto jménu dokonce obdobu latinského jména Montanus, což bychom mohli volně přeložit jako „horal". Horymír již dnes není tolik frekventované jméno jako dříve, snad proto je slaveno dnešního přestupného dne.
Horymír Neumětelský byl bájný hrdina, jenž za knížete Křesomysla zastupoval horníky proti jeho nařízením. Protože volil poměrně drsné nátlakové prostředky (zasypal všechny doly), kníže jej dal zajmout a odsoudil k smrti. Horymír však nechtěl jen tak zbůhdarma zemřít, a tak si jako poslední přání zvolil jízdu na svém koni Šemíkovi. Třikrát objel nádvoří, když vtom náhle přeskočil přes zdi vyšehradské rovnou do Vltavy a odtud přeplaval na druhý břeh. A tak vešel Horymírův a Setníkův skok do dějin.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse