Vizitky

Běžnější výraz vizitka (z francouzského slova visiter, tedy navštívit) vytlačuje zcela původní název navštívenka. V době, kdy neexistoval telefon, návštěvník oznamoval navštívenkou svou návštěvu nebo tím žádal o přijetí. Oznamovalo se tak i nastoupení do úřadu. Tyto malé kartičky s historií dlouhou celá staletí se liší podle povolání, a také podle vkusu a povahy jejich majitele. Oddělují se vizitky služební - ty uvádějí titul, jméno, příjmení, funkci, adresu zaměstnání, telefon, fax a e-mail do zaměstnání. Firemní vizitky (s logem nebo obchodním jménem) obvykle zajišťuje zaměstnavatel podle svých potřeb. Platí pravidlo: čím vyšší je funkce v hierarchii úřadu či firmy, tím méně údajů vizitka obsahuje. Číslo mobilního telefonu se uvádí (podle jejich úvahy) pouze na vizitkách lékařů, daňových poradců nebo advokátů. Takové uvedení znamená: jsem k dispozici stále, i doma. Pro případ mimopracovního styku bývá ale vhodnější, pokud svému protějšku věnujete vizitku osobní (mobilní telefon či e-mailovou adresu lze také připsat). Takový postup bývá vždy považován za projev sympatií. Soukromé vizitky uvádějí pouze číslo telefonu a adresu. Bývá zvykem, že v tomto případě se neuvádí titul. Pokud ovšem jde o mix, tedy běží o vaši tzv. prezentaci profesní (nebo když pracujete doma), jedná se o tzv. kombinovanou vizitku. Pokud používáte nějaké přechodné období, které trvá víc než měsíc, vyplatí se vám dá si vytisknout vizitky, které kombinují soukromý a profesní (služební) typ. Méně se používají tzv. osobní vizitky, které uvádějí pouze jméno nebo telefonní kontakt. Adresu uvádějte jen, pokud k tomu máte důvod nebo chcete být doma zastiženi. V současnosti ubývá i tzv. manželských vizitek, s údaji společnými pro oba manžele. Naopak v anglosaských zemích, zemích Latinské Ameriky nebo ve Francii jsou společné vizitky pro manželský pár běžnou záležitostí (jeto snadnější tím, že manželé mají zcela stejné příjmení). Soukromé vizitky by neměly mít nápadný papír, formát by měl být spíše menší. Obvykle jde o temnější odstíny barev na bílém (světlém) křídovém papíře. Jméno a příjmení můžete tisknout tiskacími písmeny, ale i psací formou nebo ozdobným typem písma. Na vizitkách určených pro mezinárodní kontakty (diplomatické a další) bývá stejně jako na českých vizitkách uvedeno jméno a pak příjmení - obrácený sled existuje pouze v maďarštině a čínštině. Formát i grafika by měly být co nejstřízlivější.


TYPY PRO VÁS:

- Vizitka poskytuje první obrázek o osobě nebo firmě a o jejím vkusu. Její kvalita je tedy dnes nesmírně podstatnou výpovědí, vzhled vizitky by měl být spíše informační než reklamní.

- Pokud to vaše postavení vyžaduje, k údajům na vizitce připojte také číslo mobilního telefonu. Jinak číslo mobilního telefonu na vizitku nepatří a v případě potřeby jej můžete na jednotlivou vizitku dopsat rukou. O mobilní telefon člověka, se kterým si vizitku vyměňujete, nežádejte, počkejte, zda vám jej sdělí. Dát někomu číslo svého mobilního telefonu je určitým znakem důvěrnosti, potvrzení kontaktu.

- Nejčastější situací, kdy se vizitky vyměňují, bývá představování.

- Je vhodné přiložit vždy vizitku ke květinovým nebo jiným darům, které se nepředávají osobně.

- Pokud nezastihnete přítele doma, vhoďte mu do schrány vizitku nebo dolů do rohu připište zkratku PRV (pour rendre visite).

- U vstupu do místnosti, v níž se nějaká akce odehrává, bývá často umístěna nádoba na vizitky - přidejte svoji, aby o vaší účasti organizátoři věděli.

- Především papír na vizitce by měl být velmi kvalitní. Za vysokou úroveň se považují ryté či ražené tisky.

- Když jste navštíveného člověka nezastihli, zanechejte pokud možno vizitku.

- Vizitky nenoste po kapsách nebo volně v kabelce, nejvhodnější bývá, pokud si obstaráte elegantní pouzdro na vizitky - nejlépe z pevného materiálu, tedy kovové. Nebo noste vizitky v jednom z oddílů peněženky.

- V mnoha zemích mívají vizitky dam menší rozměry s jemnou grafickou úpravou. V některých zemích se na nich uvádí i dívčí jméno, někde po sňatku manželka jméno manžela nepřejímá a ponechává si nadále své dívčí příjmení. Vizitky dětí (tištěné často barevným písmem) jsou ještě menší.

- Značným problémem je uvádění akademických nebo vědeckých hodností. Pro využití v zahraničí bývá mnohdy lepší tyto hodnosti vynechat, protože mívají odlišný význam (a mimo území České a Slovenské republiky jsou nesrozumitelné). Například v anglosaských zemích se užívá titul PhD. za jménem, pro německy mluvící země je vhodné označení Dr. před jménem. Naopak v Itálii, některých arabských zemích a v některých zemích Latinské Ameriky jsou na vizitkách akademické tituly vítané.

- Vizitky diplomatické jsou vždy bílé a obsahují pouze jméno a funkci diplomata a označení úřadu, vždy bez akademických a dalších titulů. Pokud se u diplomatů objeví vizitky s dalšími údaji (adresa, telefonní spojení) jedná se o novější formy služebních vizitek, spojených ale vždy s pracovním nasazením.

- Opakovaně se vizitky předávají, jen pokud došlo k nějaké změně (například změně sídla, telefonu). Na vizitkách rozhodně nikdy neškrtejte, nepřepisujte údaje. Po jakékoliv změně je nezbytné dát si vytisknout vizitky nové.

- Navštívenku s psaným sdělením nechávejte v zalepené obálce.

- Dobře působí, pokud k dárku připojíte vždy svojí navštívenku v obálce se jménem (měla by být stejně velká jako vizitka), na vizitku napíšete: "avec les compliments" nebo "with compliments". Na takovou zásilku bývá dobré odpovědět také vizitkou, na kterou uvedete děkovnou zkratku p. r. (pour remercier).

- Pokud najdete vizitku se zahnutým horním rohem, vězte, že vás návštěva nezastihla.


VZORY VIZITEK:

Osobní vizitka
Vzor


Firemní vizitka
Vzor


Vizitka úřadu, instituce
Vzor

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse