Dny pracovního klidu

Ostatní svátky se vztahují na významné historické události nebo na tradice. Ostatní svátky jsou dny pracovního klidu.

neděle 1. ledna 2012, Nový rok

Svátek začátku nového roku. Podle celosvětově nejrozšířenějšího gregoriánského kalendáře připadá na 1. ledna. V noci z 31. prosince na 1. ledna svět slaví konec roku a tak i začátek nového - Silvestrovské oslavy.

Pramnostiky, které se vážou k 1.lednu

Jak na Nový rok, tak po celý rok.
Když je na Nový rok hezky, bude tak i o žních.
Připadne-li Nový rok na pondělí, prorokuje se krutá zima a vlhké jaro, povodně a těžké nemoci.
Připadne-li Nový rok na úterý, bude zima ještě krutější, ale zato úrodný rok.
Připadne-li Nový rok na středu, lze očekávat příznivý rok, mnoho vína, ale žádný med.
Připadne-li Nový rok na čtvrtek, předpovídá se mírná zima, větrné jaro, parné léto, krásný podzimek, mnoho ovoce a hojnost obilí.
Připadne-li Nový rok na pátek, nutno se obávat očních nemocí, také lidé budou hojně mříti a dokonce i hrozí válka.
Na Nový rok déšť - o Velikonocích sníh.

pondělí 9. dubna 2012, Velikonoční pondělí též označováno jako Červené pondělí.

Nastává vždy po neděli Zmrtvýchvstání Páně též Velikonoční neděle či Boží hod velikonoční ( slaví se Kristovo vzkříšení). Na Velikonoce se křesťané připravují čtyřicetidenní postní dobou. Začíná popeleční středou po masopustní úterý a končí šestou postní nedělí tzv. Květná neděle. V nejširším slova smyslu mohou evokovat končící zimu a oslavovat nastupující jaro.

úterý 1. května 2012 , Svátek práce nebo 1.máj

Je to mezinárodní dělnický svátek. Slaví se od roku 1890. Svátek byl zaveden v roce 1889. Zdrojem byla celodenní stávka amerických dělníků v Chicagu dne 1. Května 1886. Chtěli prosadit osmihodinovou pracovní dobu bez ztráty peněz. Stávky se zúčastnilo na 300 000dělníků. 3. Května došlo ke střetu demonstrantů s pořádkovými silami. Došlo ke ztrátě na životech. 4.Května při další stávce zemřelo nemálo lidí . Kvůli výbuchu bomby byli odsouzeni k smrti a 11. listopadu popraveni ( anarchisté- August Spies, Albert Parsons, Adolph Fisher, George Engel a Louis Lingg.). Postupně se k této oslavě tohoto svátku připojoval např. nacismus či Katolická církev.

pondělí 24. prosince 2012 , Štědrý den

Je to poslední den přípravy na vánoční svátky. V katolické církvi večer Štědrého dne je již začátkem oslavy Narození Páně, která připadá na 25.prosince. Proto je tradiční půlnoční mše, kterou začíná narození Ježíše Krista.  

úterý 25. prosince 2012 , 1. svátek vánoční či Boží hod vánoční

Tento den nám připomíná narození Ježíše Krista. Je to 359. Den roku podle gregoriánského kalendáře ( 360. Den v přestupném roce) tzn. do konce roku zbývá 6 dní.

středa 26. prosince 2012 , 2. svátek vánoční

Druhý svátek vánoční je zasvěcený svatému Štěpánovi - šířil křesťanskou víru mezi Židy. Byl ukamenován před Damašskou bránou do Jeruzaléma za to, že židé jsou vinni Ježíšovou smrtí a že Ježíš je roven Bohu. Svatý Štěpán má své tradice. V Českých zemích je spjat s tradiční vánoční koledou.

Nejznámější koleda na Štěpána je:

Koleda, koleda Štěpáne!
Co to neseš ve džbáně?
Nesu, nesu koledu,
upadl jsem s ní na ledu,
psi se na mě sběhli,
koledu mi snědli.
Co mám smutný dělati?
Musím jinou žebrati.
Koledu mi dejte,
jen se mi nesmějte!
Koledu mi dali,
přece se mi smáli.

svatý štěpán
Sv.Štěpán

Zdroj: http://jahoda2020.blog.cz/0612/druhy-svatek-vanocni-sv-stepan (obrázek)

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse